Sazināties ar mums: info@smartmedical.eu 67 615 159 Lietotāju atbalsts: support@smartmedical.eu 27 880 015

SmartMedical priekšrocības


Icon


Pielāgojamība

  Programma pielāgojama Jūsu ārsta
  prakses vai veselības aprūpes iestādes
  vajadzībām, lielumam un specifikai

Icon


Funkcionalitāte

  Plaša funkcionalitāte prakses vai iestādes darbības pārvaldei: no pacientu pierakstiem līdz finanšu un administratīvajām atskaitēm

Icon


Sasaiste ar citam sistēmām

  Programmā ir nodrošināta datu apmaiņa ar apdrošinātāju un NVD sistēmām, VVIS "e-Veselība" un Piearsta.lv portālu.

Icon


Pieejamība

  Pateicoties modernām tehnoloģijām informācija ir pieejama vienkopus no jebkuras vietas ar Interneta pieslēgumu

Icon


Lietotāju atbalsts

  Profesionālā palīdzība lietotājiem ikdienā, telefoniskās konsultācijas, apmācības individuāli vai grupās

Icon


Drošība

  Droša ieeja sistēmā,
  augsts datu drošības līmenis
  un lietotāju tiesību nodalīšana

Ieguvumi

lietojot SmartMedical sistēmu

Icon

Ārstniecības iestādēm

 • pacientu, pierakstu un norēķinu informācija ir pieejama iestādes darbiniekiem vienkopus no jebkuras vietas Interneta pieslēgumu
 • efektīva medicīnisko, norēķinu un administratīvo daļu pārvalde paātrina pacientu apkalpošanu
 • darba procesu uzlabošana un automatizēšana nodrošina dokumentu apriti reālajā laikā
 • caurspīdīga un saprotama rēķinu noformēšanas sistēma ātri un droši apstrādā darījumus ar apdrošināšanas sabiedrībām
 • datu apmaiņa ar Nacionālo Veselības Dienestu nodrošina NVD talonu izveidi, nosūtīšanu, apstrādi, labošanu un uzskaiti
 • lietojot sistēmas instrumentus, efektīva komunikācija un pastāvīga kontakta uzturēšana ar pacientiem
 • administratīvo izmaksu samazināšana
Icon

Apdrošinātājiem

 • automātiskā pieprasījumu izskatīšana un atbildes sniegšana medicīnas iestādēm
 • kļūdu un krāpšanas gadījumu novēršana, nepamatotu atlīdzības pieprasījumu samazināšana
 • skaidrā norēķinu sistēma ar ārstniecības iestādēm un polišu turētājiem
 • iespēja izveidot jaunus apdrošināšanas produktus un ieviest sarežģītākus polišu noteikumus
 • iespēja ātri un viegli paplašināt sadarbības partneru tīklu, viegli pieslēdzot ārstniecības iestādes un ārstu prakses
Icon

Pacientiem

 • minimāls gaidīšanas laiks rindās
 • kvalitatīva pacientu apkalpošana
 • īsāks polišu apstrādes un rēķinu noformēšanas laiks
 • droša sedzamo pakalpojumu saņemšana un precīza piemaksu kalkulācija
 • vairāk uzmanības pacientam nekā dokumentu administrēšanai