Pārdošanas nodaļa: info@smartmedical.eu 67 615 159 Klientu atbalsta dienests: support@smartmedical.eu 27 880 015
09.11.2018

Pārbaudīt zāļu drošumu varēs SmartMedical sistēmā

Photo

2019. gada 9 februārī stāsies spēkā Viltoto Zāļu regulas noteikumi, kas nosaka kārtību kādā jāverificē zāļu iepakojuma drošuma pazīmes un jādzēš unikālie identifikatori. Šie noteikumi ir saistoši zāļu ražotājiem un vairumtirgotājiem, klīnikām, poliklīnikām un veselības centriem, kas tiesīgi un piegādā zāles Latvijas iedzīvotājiem. Ievērojot to, ka daudzas no tām ārstniecības iestādēm izmanto ikdienā SmartMedical sistēmu, mēs izstrādājam jaunu funkcionalitāti zāļu verifikācijai mūsu sistēmā.

Visas darbības saskaņā ar regulas prasībām tiek reģistrētas, lietojot SmartMedical sistēmas Zāļu verifikācijas moduli, kas ir sasaistīts ar Latvijas Zāļu Verifikācijas Sistēmu (LZVS). Zāļu verifikācijas modulim ir divas versijas: versija ārstniecības iestādēm un versija zāļu vairumtirgotājiem. Ārstniecības iestādēm, kas jau šobrīd lieto SmartMedical sistēmu savā ikdienā, jauna funkcionalitāte var tikt pieslēgta kā papildus modulis esošai sistēmai. Citas ārstniecības iestādes, kas strādā ar citām sistēmām, kā arī zāļu vairumtirgotāji var izmantot SmartMedical Zāļu verifikācijas sistēmu autonomi vai arī ar viņu rīcībā esošu noliktavas/uzskaites sistēmu (vienojoties par integrācijas saskarni).


SmartMedical Zāļu verifikācijas sistēma ārstniecības iestādēm paredz darbības gan atsevišķi ar katru iepakojumu, gan ar vairākiem iepakojumiem uzreiz. Moduļa ietvaros var veikt dažādas darbības attiecībā uz medikamentu iepakojumiem: 
- pārbaudīt medikamenta iepakojumu statusu;
- reģistrēt medikamenta iepakojuma izsniegšanu vai atcelt medikamenta iepakojuma izsniegšanu;
- norakstīt medikamenta iepakojumu;
- piešķirt medikamenta iepakojumam atzīmi "Paraugs" vai noņemt šo atzīmi.


SmartMedical Zāļu verifikācijas sistēma zāļu vairumtirgotājiem paredz darbības gan ar vairākiem iepakojumiem vienlaicīgi, gan ar atsevišķiem iepakojumiem. Moduļa ietvaros zāļu vairumtirgotāji var veikt šādas darbības:
- pārbaudīt medikamentu vairākus iepakojumus;
- reģistrēt vai atcelt medikamentu vairāku iepakojumu izsniegšanu;
- norakstīt vairākus iepakojumus; 
- piešķirt vairākiem iepakojumiem atzīmi "Paraugs" vai noņemt šo atzīmi;
- piešķirt vairākiem iepakojumiem atzīmi "Bezmaksas paraugs" vai noņemt šo atzīmi;
- reģistrēt vai atcelt vairāku iepakojumu eksportu; 
- reģistrēt vairāku iepakojumu nozagšanu;
- bloķēt vairākus iepakojumus vai arī atcelt šo darbību.

Pateicoties tiešsaistei ar Latvijas Zāļu Verifikācijas Sistēmu, abās sistēmas versijās iespējams saņemt Eiropas medikamentu repozitoriju par medikamentu/produktu. Medikamentu verifikācijas funkcionalitāte SmartMedical sistēmā uzskaitīs visas veiktās darbības sadalījumā pa periodu, iepakojuma parametriem, pieslēgumiem, filiālēm, lietotājiem, darbībām u.c. Nolasīt medikamenta iepakojuma marķējuma informāciju var dažādos veidos ar 2D skenera (DATAMATRIX koda lasīšanai) vai WEB kameras palīdzību. Ievadīt datus var arī manuāli ar klaviatūras palīdzību.

Lai pieslēgtu Zāļu Verifikācijas moduli Jūsu esošai ārstniecības iestāžu sistēmai SmartMedical vai iegādātos SmartMedical Zāļu verifikācijas risinājumu atsevišķi, lūdzam nosūtīt mums pieteikumu uz e-pastu info@smartmedical.eu. Pieteikumā (brīvā formā) lūdzam norādīt Jūsu iestādes nosaukumu, atbildīgas kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pastu.

Atgādinām, ka Latvijas Zāļu Verifikācijas Organizācija (LZVO) kopš oktobra pieņem lietotāju pieteikumus Vienošanos parakstīšanai un LZVS lietošanai neatkarīgi no Jūsu izvēlēta risinājuma zāļu verifikācijai. Lasīt vairāk par LZVO reģistrāciju >>


SmartMedical funkcionalitāte

informācijas sistēma ārstiem un ārstu praksēm, ambulatorām iestādēm, zobārstniecībai un slimnīcām

Pacientu pārvalde

pacientu datu pieprasīšana no
NVD un/vai e-Veselības sistēmām


- elektroniska pacienta karte apkopo personas pamatdatus, kontaktinformāciju, informāciju par apdrošināšanas polisi, valsts apdrošināšanas statusu un datiem no NVD vai e-Veselības sistēmas
- sistematizēta pacientu datu bāze centralizētai pārvaldei
- pacienta datu pārbaude pēc personas koda tiešsaistē ar NVD (stingra identifikācija) un e-Veselības sistēmām (pamatinformācija un valsts apdrošināšanas statuss)
- iespēja papildināt vai koriģēt pacienta informāciju pacienta kartē no dažādām sadaļām un formām
- kļūdaini izrakstīto pacienta karšu apvienošana vienā
- ātra un ērta piekļuve visai pacienta ārstēšanas vēsturei, izrakstītām SmartMedical sistēmā veidlapām un norēķiniem pacienta vizītes laikā

e-Nosūtījumi uz E.Gulbja Laboratoriju

datu apmaiņa ar E.Gulbja laboratorijas sistēmu

- laboratorijas nosūtījuma formas elektroniska noformēšana
- nepieciešamo manipulāciju izvēle no E.Gulbja laboratorijas klasifikatora
- nosūtījumu uzskaite un pārvalde, reģistrēšana un anulēšana tiešsaistē, kā arī izdrukas iespējas
- šablonu veidošana ātrākai nosūtījumu noformēšanai
- plānoto izmaksu aprēķins: NVD summa, apdrošināšanas atlīdzības summa un pacienta iemaksa
- automātiska datu apmaiņa

Pacientu pieraksti

- ērti lietojams speciālistu pieņemšanas laiku saraksts ar iespēju vienlaikus redzēt vairāku speciālistu darba grafikus
- pacientu pierakstu kontrole un pārvalde
- īpašas krāsu atzīmes vieglai pierakstu un pacientu ierašanās statusu pārvaldei
- pierakstu konfliktu kontrole
- pacientu pierakstu izdruka
- SMS atgādinājumu sūtīšana pacientiem par viņu pierakstiem
- atskaišu sagatavošana par pacientu apmeklējumiem pēc dienas, nedēļas vai mēneša, viena vai vairākiem speciālistiem
- informācija par pacienta parādiem un neierašanās gadījumiem uz vizītēm uzreiz, veicot jaunu pacienta pierakstu

Veselības apdrošināšanas norēķini

datu apmaiņa tiešsaistē ar 9 veselības apdrošinātājiem Latvijā: SEESAM, BALTA, IF, BTA, ERGO, GJENSIDIGE, COMPENSA, BALTIJAS APDROŠINĀŠANAS NAMS, CARPS INTERNATIONAL

- caurspidīga un saprotama apdrošināšanas norēķinu uzskaite un kontrole
- elektroniska cenrāžu saskaņošana ar izvēlētiem apdrošinātājiem
- iespēja klientiem izmantot apdrošināšanas polisi norēķiniem par sniegtajiem pakalpojumiem
- norēķini un darījumu apstrāde tiešsaistē ar vairākiem apdrošinātājiem vienuviet
- apdrošināšanas polises un tas īpašnieka datu parbaude, cenu salīdzinājums, seguma summas un klienta piemaksas aprēķins saskaņā ar polises noteikumiem un ierobežojumiem vienā brīdī, kas ir īsāks par 45 sekundēm
- elektroniskā rēķinu noformēšana un atkaites
- iespēja pieslēgt karšu lasītājus, lai neievadītu apdrošināšanas polises numuru manuāli

Komunikācija ar pacientiem

vienota darba vide, viegli un ērti rīki efektīvai komunikācijai un pastāvīga kontakta uzturēšanai ar pacientiem:

- manuāli vai automātiski sagatavotu īsziņu (SMS) atgādinājumu izsūtīšana pacientiem no pašas programmas par vizīti pie speciālista, pierakstiem vai plānotām vakcinācijām
- īsziņas teksta garuma kontrole - vārdu uzskaite
- atgādinājuma paziņojumi reģistratūras darbiniekam vai ārsta palīgam par plānoto zvanu pacientam
- iespēja nosūtīt īsziņu konkrētam pacientam vai veikt īsziņu izsūtīšanu dažādām pacientu grupām
- īsziņu un e-pastu bilances kontrole, izsūtīšanas statistika un atskaite

Obligātās Veselības Pārbaudes, Komisijas

sadaļa nodrošina iestādi ar iespējām
- uzskaitīt informāciju par pacientiem, kam tiek veiktas obligātās veselības pārbaudes vai komisijas pārbaudes
- uzskaitīt līgumus ar organizācijām, kuru darbiniekiem tiks veiktas veselības pārbaudes
- noformēt apskates lapas un saņemt vairāku ārstu atzinumus

Dienas stacionārs

- pacienta elektroniskas medicīniskās kartes aizpildīšana un drukāšana
- ārstēšanas procesa, sniegto pakalpojumu un manipulāciju kontrole
- elektroniskā rēķina izrakstīšana saskaņā ar veiktām manipulācijām, norādot pakalpojumu apmaksas veidu
- norēķinu kontrole SmartMedical sistēmā
- iespēja noformēt APANS talonu no stacionāra kartes un veikt atzīmi par aprēķinātiem NVD sistēmā taloniem

Stacionārs - Slimnīca

datu apmaiņa ar NVD (Nacionālo veselības Dienesta) sistēmu tiešsaistē SPANS talonu noformēšanai un nosūtīšanai

- pacienta kustības reģistrācija katrā no slimnīcas nodaļām pieņemšanas, ārstēšanas vai izrakstīšanas procesā
- iespēja fiksēt pacienta kustību laiku, uzskaitīt veiktus pakalpojumus, t.sk. izmeklējumus, procedūras, operācijas, atzīmēt ārstu – izpildītāju un ārsta palīgu, reģistrēt pacienta nosūtīšanu uz citām medicīnas iestādēm
- dokumentu elektroniskā noformēšana: līgums ar pacientu, medicīniskā stacionāra karte, no stacionāra izrakstītā (mirušā) pacienta karte (veidlapa Nr. 066/u)
- diagnožu izmaiņu reģistrācija
- rēķinu izrakstīšana un to apmaksas kontrole maksas pakalpojumiem
- SPANS talonu noformēšana un nosūtīšana uz NVD sistēmu
- pacienta veselības apdrošināšanas polišu apstrāde tiešsaistē ar apdrošinātājiem
- slimnīcas atskaites pēc dažādiem kritērijiem: ārsti, pakalpojumi, pacienti

Medicīniskās veidlapas, formas

datu apmaiņa ar e-Veselības sistēmu
e-Darbnespējas lapām un e-Receptēm


elektronisko veidlapu noformēšana, izdruka un uzskaite:
- pacienta ambulatorā karte un tas kustība
- pacienta apskates forma
- pacienta ārstēšanas un apmeklējumu vēsture
- e-Receptes
- e-Darbnespējas lapas
- izraksti un izziņas
- potēšanas žurnāls
- e-Nosūtījumi uz E. Gulbja Laboratoriju
- zobārstniecības apskates forma
- duplekssonogrāfijas apskates forma
- fizioterapeita apskates forma
- dermatoloģiskā apskates forma
- ginekologa apskates forma
- oftalmologa apskates forma u.c.

Laboratorijas izmeklējumu rezultāti

pacientu analīžu rezultātu saņemšana tiešsaistē ar Centrālās laboratorijas un E.Gulbja laboratorijas sistēmām

- ārstam - nosūtītājam SmartMedical sistēmā automātiski tiek ielādēts saraksts ar pacientu analīžu rezultātiem
- ir iespēja pieprasīt konkrēta pacienta analīžu rezultātus, pat ja neesat ārsts - nosūtītājs
- rezultāti ir pieejami viegli pārskatāmā un ērti lietojamā PDF faila formātā

e-Pieraksti portālā Piearsta.lv

e-Pierakstu pārvalde un informācijas publicēšana pacientu portālā www.piearsta.lv - alternatīva ierastiem pierakstiem, kas nodrošina pacientus ar iespēju pierakstīties pie ārsta jebkurā laikā diennaktī

- iestādes vai prakses informācijas izvietošana Piearsta.lv iestāžu katalogā
- ārsta vizītkartes un pieņemšanas laiku publicēšana un pārvalde Piearsta.lv ārstu katalogā
- ārstu pieņemšanas laiku pārvalde un kontrole vienuviet daudzfiliāļu iestādēm
- e-Pierakstu laika ierobežojumu noteikšana un kontrole
- e-Pieraksta apstiprināšanas veida noteikšana
- sniegtā pakalpojuma pieņemšanas laiku izvietošana atkarībā no maksāšanas veida

Norēķini

datu apmaiņa ar NVD (Nacionālo veselības Dienesta) sistēmu tiešsaistē APANS talonu noformēšanai un nosūtīšanai

- elektronisko rēķinu noformēšana
- caurspidīga un saprotama apmaksas procesu uzskaite un kontrole neatkarīgi no pakalpojuma tipa (valsts vai maksas) un tā apmaksas veida (pacienta iemaksa skaidrā naudā vai ar bankas karti)
- ātrākā un efektīvākā darījumu apstrāde ar NVD par sniegtajiem valsts apmaksātiem pakalpojumiem, pateicoties datu apmaiņai tiešsaistē
- APANS talonu noformēšana un uzskaite, nosūtīšana uz NVD sistēmu un atbilžu saņemšana no NVD sistēmas par apmaksātām summām
- pacienta konts pacienta priekšapamksas, kredīta, dāvanu kartes, kompensācijas vai bonusu izlietojuma uzskaitei un kontrolei
- kases sistēmas pieslēgšana automatizētai darījumu apstrādei SmartMedical sistēmā
- kases norēķinu pārvalde
- atskaites X (naudas plūsmas uzskaitei) un Z (naudas plūsmas uzskaitei pa dienu)

Zobārstniecībai

datu apmaiņa ar NVD (Nacionālo veselības Dienesta) sistēmu tiešsaistē ZPANS talonu noformēšanai un nosūtīšanai

sadaļa izstrādāta zobārstniecības iestādēm un zobārstu praksēm, iekļauj
- elektronisko pacienta karti
- zobārsta apskates formu
- ārstēšanas plānu un tā kontroli
- savienots ar norēķinu moduli, kas nodrošina rēķinu izrakstīšanu
- savienojums ar veselības apdrošināšanas moduli nodrošina veselības apdrošināšanas polišu apstrādi tiešsaistē
- ZPANS talonu noformēšana un nosūtīšana uz NVD sistēmu
- stomatoloģijas produktu uzskaite un produkta informācijas pievienošana rēķinam

Zāļu drošuma verifikācijai

datu apmaiņa ar Latvijas Zāļu Verifikācijas sistēmu tiešsaistē
- iespēja izmantot 2D skeneri vai arī WEB kameru DATAMATRIX koda lasīšanai

- iespēja reģistrēt darbības veiktas ar vienu medikamenta iepakojumu vai vairākiem iepakojumiem vienlaicīgi
- medikamentu iepakojuma statusa pārbaude
- medikamenta iepakojuma izsniegšanas reģistrācija vai tās atcelšana
- medikamenta iepakojuma norakstīšana
- atzīmes "Paraugs" piešķiršana medikamenta iepakojumam vai šādas atzīmes noņemšana
- Eiropas medikamentu repozitorijs informācijas saņemšanai par medikamentu vai produktu
- visu veikto darbību uzskaite sadalījumā pa periodu, iepakojuma parametriem, pieslēgumiem, filiālēm, lietotājiem, darbībām

Atskaites

pieslēdzot un izmantojot SmartMedical norēķinu un pierakstu sadaļas:
- atskaišu sagatavošana: finanšu, apdrošināšanas, pacientu, pierakstu, potēšanas, recepšu, NVD talonu
- atskaišu filtrēšana pēc vairākiem kritērijiem - datums, speciālists, pakalpojums, pacients, apdrošināšanas kompānija, diagnoze, NVD manipulācijas utt.

Informācijas iekšējā apmaiņas sistēma

šīs modulis ir aktuāls veselības aprūpes iestādēm, poliklīnikām un slimnīcām, ar lielu lietotāju skaitu un pat vairākām filiālēm:
- iekšējo paziņojumu izsūtīšana SmartMedical sistēmas lietotājiem iestādes ietvaros
- svarīgu failu, dokumentu drošā pārsūtīšana kolēģiem
- paziņojumi par izmaiņām pakalpojumu cenās, darba laikos utt.