Pārdošanas nodaļa: info@smartmedical.eu 67 615 159 Klientu atbalsta dienests: support@smartmedical.eu 27 880 015
08.02.2019

Pacienta valsts apdrošināšanas statuss SmartMedical sistēmā

Photo

Tagad SmartMedical sistēmā var noskaidrot pacienta apdrošināšanas statusu valsts veselības apdrošināšanas ietvaros un to, kāda apjoma pakalpojumu "grozu" pacients ir tiesīgs saņemt no valsts budžeta līdzekļiem. Jauna funkcionalitāte strādā tiešsaistē ar e-Veselības sistēmu un atspoguļo to informāciju, kas ir e-Veselības sistēmas datubāzēs.

Atgādinām, ka šai informācijai šobrīd vēl ir informatīvs raksturs, jo saskaņā ar MK noteikumu grozījumiem valsts apmaksātu medicīnas pakalpojumu dalīšana ir atlikta līdz 2019. gada 1. jūlijam. Tas nozīmē, ka līdz minētajam termiņam ārstniecības iestādes turpinās sniegt veselības aprūpes pakalpojumus līdzšinējā kārtībā, neņemot vērā pacientu apdrošināšanas statusus. Šobrīd jauna funkcionalitāte veiksmīgi izgāja testēšanas procesu tiešsaistē ar e-Veselības sistēmu un jau pieslēgta visiem SmartMedical lietotājiem. 

Iespējamie iedzīvotāju statusi, kurus atspoguļo sistēma:
0 - nav tiesību saņemt valsts apmaksātus medicīnas pakalpojumus;
1 - ir tiesības saņemt medicīnas pakalpojumu pamata "grozu" (sk. zemāk);
2 - ir tiesības saņemt medicīnas pakalpojumu pilno "grozu" (sk. zemāk);
3 - persona nav VAFL subjekts;
4 - pēc norādītājiem meklēšanas parametriem neviena persona nav atrasta;
5 - tiesības saņemt valsts apmaksātu dzemdībpalīdzību.

Medicīnas pakalpojumu pamata "grozā" ietilpst:
avots: Nacionālā Veselības Dienesta mājas lapa
 • neatliekamā medicīniskā palīdzība – Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, slimnīcu uzņemšanas nodaļas, steidzamās medicīniskās palīdzības punkti, stacionāri. Neatliekamā medicīniskā palīdzība slimnīcā tiek sniegta līdz dzīvības briesmu novēršanai;
 • ģimenes ārsta sniegtā aprūpe (profilaktiskās apskates, vakcinācija, mājas vizītes atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai) un ģimenes ārsta praksē veiktās manipulācijas;
 • diagnostiskie izmeklējumi, kas veikti ar ģimenes ārsta nosūtījumu – ģimenes ārstam ir tiesības nosūtīt pacientu uz valsts apmaksātiem diagnostiskajiem izmeklējumiem un laboratoriskajām analīzēm, kuru rezultātu izvērtēšana ir ģimenes ārsta kompetencē;
 • valsts organizētais vēža skrīnings (profilaktiskās pārbaudes);
 • grūtnieču aprūpe un dzemdību palīdzība;
 • ārstniecība, tai skaitā kompensējamās zāles personām ar psihisku slimību, atkarībām, cukura diabētu, infekciju slimībām, piemēram, HIV, AIDS, tuberkulozi;
 • hroniskās hemodialīzes, hemofiltrācijas un perioneālās dialīzes procedūras (procedūras pacientiem ar nieru mazspēju);
 • onkoloģija – tai skaitā "zaļais koridors", ārstēšana, medikamentu kompensācija, medicīniskā rehabilitācija;
 • programma sirds un asinsvadu slimību agrīnai atklāšanai.


Medicīnas pakalpojumu pilnajā "grozā" (papildus pamata "grozam") ietilpst:
avots: Nacionālā Veselības Dienesta mājas lapa
 • primārā aprūpe – tai skaitā zobārstniecība bērniem līdz 18 gadu vecuma un atsevišķām iedzīvotāju grupām atbilstoši Ministru kabineta noteikumos noteiktajam;
 • ārstu speciālistu konsultācijas un vecmāšu palīdzība – tai skaitā sporta ārsta sniegtie veselības aprūpes pakalpojumi bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi, redzes asumu koriģējošu optikas izstrādājumu izrakstīšana bērniem;
 • laboratoriskie un diagnostiskas izmeklējumi ar speciālista nosūtījumu;
 • medicīniskā apaugļošana;
 • ārstniecība dienas stacionārā;
 • ārstniecība stacionārā – tai skaitā veselības aprūpes pakalpojumi traumatoloģijā un ortopēdijā (traumu seku, kaulu un locītavu slimību ārstēšana, ja par pakalpojuma nepieciešamību ir lēmis traumatologs-otropēdu konsīlijs, endoprotezēšanas operācijas u.c.), orgānu un audu transplantācija noteiktā apmērā;
 • medicīniskā rehabilitācija;
 • veselības aprūpe mājās;
 • kompensējamās zāles un medicīniskās ierīces;psihoterateipiskā un psiholoģiskā palīdzība – tai skaitā metadona terapijas kabinetos sniegtie veselības aprūpes pakalpojumi noteiktos gadījumos;
 • izdevumu atlīdzība par citās Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs un Šveicē saņemtu plānveida ārstniecību (atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai).SmartMedical funkcionalitāte

informācijas sistēma ārstiem un ārstu praksēm, ambulatorām iestādēm, zobārstniecībai un slimnīcām

Pacientu pārvalde

pacientu datu pieprasīšana no
NVD un/vai e-Veselības sistēmām


- elektroniska pacienta karte apkopo personas pamatdatus, kontaktinformāciju, informāciju par apdrošināšanas polisi, valsts apdrošināšanas statusu un datiem no NVD vai e-Veselības sistēmas
- sistematizēta pacientu datu bāze centralizētai pārvaldei
- pacienta datu pārbaude pēc personas koda tiešsaistē ar NVD (stingra identifikācija) un e-Veselības sistēmām (pamatinformācija un valsts apdrošināšanas statuss)
- iespēja papildināt vai koriģēt pacienta informāciju pacienta kartē no dažādām sadaļām un formām
- kļūdaini izrakstīto pacienta karšu apvienošana vienā
- ātra un ērta piekļuve visai pacienta ārstēšanas vēsturei, izrakstītām SmartMedical sistēmā veidlapām un norēķiniem pacienta vizītes laikā

e-Nosūtījumi uz E.Gulbja Laboratoriju

datu apmaiņa ar E.Gulbja laboratorijas sistēmu

- laboratorijas nosūtījuma formas elektroniska noformēšana
- nepieciešamo manipulāciju izvēle no E.Gulbja laboratorijas klasifikatora
- nosūtījumu uzskaite un pārvalde, reģistrēšana un anulēšana tiešsaistē, kā arī izdrukas iespējas
- šablonu veidošana ātrākai nosūtījumu noformēšanai
- plānoto izmaksu aprēķins: NVD summa, apdrošināšanas atlīdzības summa un pacienta iemaksa
- automātiska datu apmaiņa

Pacientu pieraksti

- ērti lietojams speciālistu pieņemšanas laiku saraksts ar iespēju vienlaikus redzēt vairāku speciālistu darba grafikus
- pacientu pierakstu kontrole un pārvalde
- īpašas krāsu atzīmes vieglai pierakstu un pacientu ierašanās statusu pārvaldei
- pierakstu konfliktu kontrole
- pacientu pierakstu izdruka
- SMS atgādinājumu sūtīšana pacientiem par viņu pierakstiem
- atskaišu sagatavošana par pacientu apmeklējumiem pēc dienas, nedēļas vai mēneša, viena vai vairākiem speciālistiem
- informācija par pacienta parādiem un neierašanās gadījumiem uz vizītēm uzreiz, veicot jaunu pacienta pierakstu

Veselības apdrošināšanas norēķini

datu apmaiņa tiešsaistē ar 9 veselības apdrošinātājiem Latvijā: SEESAM, BALTA, IF, BTA, ERGO, GJENSIDIGE, COMPENSA, BALTIJAS APDROŠINĀŠANAS NAMS, CARPS INTERNATIONAL

- caurspidīga un saprotama apdrošināšanas norēķinu uzskaite un kontrole
- elektroniska cenrāžu saskaņošana ar izvēlētiem apdrošinātājiem
- iespēja klientiem izmantot apdrošināšanas polisi norēķiniem par sniegtajiem pakalpojumiem
- norēķini un darījumu apstrāde tiešsaistē ar vairākiem apdrošinātājiem vienuviet
- apdrošināšanas polises un tas īpašnieka datu parbaude, cenu salīdzinājums, seguma summas un klienta piemaksas aprēķins saskaņā ar polises noteikumiem un ierobežojumiem vienā brīdī, kas ir īsāks par 45 sekundēm
- elektroniskā rēķinu noformēšana un atkaites
- iespēja pieslēgt karšu lasītājus, lai neievadītu apdrošināšanas polises numuru manuāli

Komunikācija ar pacientiem

vienota darba vide, viegli un ērti rīki efektīvai komunikācijai un pastāvīga kontakta uzturēšanai ar pacientiem:

- manuāli vai automātiski sagatavotu īsziņu (SMS) atgādinājumu izsūtīšana pacientiem no pašas programmas par vizīti pie speciālista, pierakstiem vai plānotām vakcinācijām
- īsziņas teksta garuma kontrole - vārdu uzskaite
- atgādinājuma paziņojumi reģistratūras darbiniekam vai ārsta palīgam par plānoto zvanu pacientam
- iespēja nosūtīt īsziņu konkrētam pacientam vai veikt īsziņu izsūtīšanu dažādām pacientu grupām
- īsziņu un e-pastu bilances kontrole, izsūtīšanas statistika un atskaite

Obligātās Veselības Pārbaudes, Komisijas

sadaļa nodrošina iestādi ar iespējām
- uzskaitīt informāciju par pacientiem, kam tiek veiktas obligātās veselības pārbaudes vai komisijas pārbaudes
- uzskaitīt līgumus ar organizācijām, kuru darbiniekiem tiks veiktas veselības pārbaudes
- noformēt apskates lapas un saņemt vairāku ārstu atzinumus

Dienas stacionārs

- pacienta elektroniskas medicīniskās kartes aizpildīšana un drukāšana
- ārstēšanas procesa, sniegto pakalpojumu un manipulāciju kontrole
- elektroniskā rēķina izrakstīšana saskaņā ar veiktām manipulācijām, norādot pakalpojumu apmaksas veidu
- norēķinu kontrole SmartMedical sistēmā
- iespēja noformēt APANS talonu no stacionāra kartes un veikt atzīmi par aprēķinātiem NVD sistēmā taloniem

Stacionārs - Slimnīca

datu apmaiņa ar NVD (Nacionālo veselības Dienesta) sistēmu tiešsaistē SPANS talonu noformēšanai un nosūtīšanai

- pacienta kustības reģistrācija katrā no slimnīcas nodaļām pieņemšanas, ārstēšanas vai izrakstīšanas procesā
- iespēja fiksēt pacienta kustību laiku, uzskaitīt veiktus pakalpojumus, t.sk. izmeklējumus, procedūras, operācijas, atzīmēt ārstu – izpildītāju un ārsta palīgu, reģistrēt pacienta nosūtīšanu uz citām medicīnas iestādēm
- dokumentu elektroniskā noformēšana: līgums ar pacientu, medicīniskā stacionāra karte, no stacionāra izrakstītā (mirušā) pacienta karte (veidlapa Nr. 066/u)
- diagnožu izmaiņu reģistrācija
- rēķinu izrakstīšana un to apmaksas kontrole maksas pakalpojumiem
- SPANS talonu noformēšana un nosūtīšana uz NVD sistēmu
- pacienta veselības apdrošināšanas polišu apstrāde tiešsaistē ar apdrošinātājiem
- slimnīcas atskaites pēc dažādiem kritērijiem: ārsti, pakalpojumi, pacienti

Medicīniskās veidlapas, formas

datu apmaiņa ar e-Veselības sistēmu
e-Darbnespējas lapām un e-Receptēm


elektronisko veidlapu noformēšana, izdruka un uzskaite:
- pacienta ambulatorā karte un tas kustība
- pacienta apskates forma
- pacienta ārstēšanas un apmeklējumu vēsture
- e-Receptes
- e-Darbnespējas lapas
- izraksti un izziņas
- potēšanas žurnāls
- e-Nosūtījumi uz E. Gulbja Laboratoriju
- zobārstniecības apskates forma
- duplekssonogrāfijas apskates forma
- fizioterapeita apskates forma
- dermatoloģiskā apskates forma
- ginekologa apskates forma
- oftalmologa apskates forma u.c.

Laboratorijas izmeklējumu rezultāti

pacientu analīžu rezultātu saņemšana tiešsaistē ar Centrālās laboratorijas un E.Gulbja laboratorijas sistēmām

- ārstam - nosūtītājam SmartMedical sistēmā automātiski tiek ielādēts saraksts ar pacientu analīžu rezultātiem
- ir iespēja pieprasīt konkrēta pacienta analīžu rezultātus, pat ja neesat ārsts - nosūtītājs
- rezultāti ir pieejami viegli pārskatāmā un ērti lietojamā PDF faila formātā

e-Pieraksti portālā Piearsta.lv

e-Pierakstu pārvalde un informācijas publicēšana pacientu portālā www.piearsta.lv - alternatīva ierastiem pierakstiem, kas nodrošina pacientus ar iespēju pierakstīties pie ārsta jebkurā laikā diennaktī

- iestādes vai prakses informācijas izvietošana Piearsta.lv iestāžu katalogā
- ārsta vizītkartes un pieņemšanas laiku publicēšana un pārvalde Piearsta.lv ārstu katalogā
- ārstu pieņemšanas laiku pārvalde un kontrole vienuviet daudzfiliāļu iestādēm
- e-Pierakstu laika ierobežojumu noteikšana un kontrole
- e-Pieraksta apstiprināšanas veida noteikšana
- sniegtā pakalpojuma pieņemšanas laiku izvietošana atkarībā no maksāšanas veida

Norēķini

datu apmaiņa ar NVD (Nacionālo veselības Dienesta) sistēmu tiešsaistē APANS talonu noformēšanai un nosūtīšanai

- elektronisko rēķinu noformēšana
- caurspidīga un saprotama apmaksas procesu uzskaite un kontrole neatkarīgi no pakalpojuma tipa (valsts vai maksas) un tā apmaksas veida (pacienta iemaksa skaidrā naudā vai ar bankas karti)
- ātrākā un efektīvākā darījumu apstrāde ar NVD par sniegtajiem valsts apmaksātiem pakalpojumiem, pateicoties datu apmaiņai tiešsaistē
- APANS talonu noformēšana un uzskaite, nosūtīšana uz NVD sistēmu un atbilžu saņemšana no NVD sistēmas par apmaksātām summām
- pacienta konts pacienta priekšapamksas, kredīta, dāvanu kartes, kompensācijas vai bonusu izlietojuma uzskaitei un kontrolei
- kases sistēmas pieslēgšana automatizētai darījumu apstrādei SmartMedical sistēmā
- kases norēķinu pārvalde
- atskaites X (naudas plūsmas uzskaitei) un Z (naudas plūsmas uzskaitei pa dienu)

Zobārstniecībai

datu apmaiņa ar NVD (Nacionālo veselības Dienesta) sistēmu tiešsaistē ZPANS talonu noformēšanai un nosūtīšanai

sadaļa izstrādāta zobārstniecības iestādēm un zobārstu praksēm, iekļauj
- elektronisko pacienta karti
- zobārsta apskates formu
- ārstēšanas plānu un tā kontroli
- savienots ar norēķinu moduli, kas nodrošina rēķinu izrakstīšanu
- savienojums ar veselības apdrošināšanas moduli nodrošina veselības apdrošināšanas polišu apstrādi tiešsaistē
- ZPANS talonu noformēšana un nosūtīšana uz NVD sistēmu
- stomatoloģijas produktu uzskaite un produkta informācijas pievienošana rēķinam

Zāļu drošuma verifikācijai

datu apmaiņa ar Latvijas Zāļu Verifikācijas sistēmu tiešsaistē
- iespēja izmantot 2D skeneri vai arī WEB kameru DATAMATRIX koda lasīšanai

- iespēja reģistrēt darbības veiktas ar vienu medikamenta iepakojumu vai vairākiem iepakojumiem vienlaicīgi
- medikamentu iepakojuma statusa pārbaude
- medikamenta iepakojuma izsniegšanas reģistrācija vai tās atcelšana
- medikamenta iepakojuma norakstīšana
- atzīmes "Paraugs" piešķiršana medikamenta iepakojumam vai šādas atzīmes noņemšana
- Eiropas medikamentu repozitorijs informācijas saņemšanai par medikamentu vai produktu
- visu veikto darbību uzskaite sadalījumā pa periodu, iepakojuma parametriem, pieslēgumiem, filiālēm, lietotājiem, darbībām

Atskaites

pieslēdzot un izmantojot SmartMedical norēķinu un pierakstu sadaļas:
- atskaišu sagatavošana: finanšu, apdrošināšanas, pacientu, pierakstu, potēšanas, recepšu, NVD talonu
- atskaišu filtrēšana pēc vairākiem kritērijiem - datums, speciālists, pakalpojums, pacients, apdrošināšanas kompānija, diagnoze, NVD manipulācijas utt.

Informācijas iekšējā apmaiņas sistēma

šīs modulis ir aktuāls veselības aprūpes iestādēm, poliklīnikām un slimnīcām, ar lielu lietotāju skaitu un pat vairākām filiālēm:
- iekšējo paziņojumu izsūtīšana SmartMedical sistēmas lietotājiem iestādes ietvaros
- svarīgu failu, dokumentu drošā pārsūtīšana kolēģiem
- paziņojumi par izmaiņām pakalpojumu cenās, darba laikos utt.