Pārdošanas nodaļa: info@smartmedical.eu 67 615 159 Klientu atbalsta dienests: support@smartmedical.eu 27 880 015
08.04.2019

Kā aizstāt kases aparātu ar elektronisko kvīti?

Photo

Elektroniskā kvīts ir ērta alternatīva kases aparātiem - tā ir pielīdzināta kases čekam un papīra kvītīm kā līdzvērtīgs maksājuma dokuments. Aicinām noskatīties vebināru, kurā mūsu tehniskais direktors Leonīds Paturskis demonstrē e-Kvīts darījumus SmartMedical sistēmā:Vebinārā sniegtas atbildes uz sekojošiem jautājumiem:
  • Kas ir e-Kvīts?
  • Kā noformēt e-Kvīts darījumu?
  • Kā atcelt e-Kvīts darījumu?
  • Kā ielikt / izņemt naudu?
  • Kā izveidot X-atskaiti?
  • Kā izveidot ceturkšņa e-Kvīts izlietošanas atskaiti?
  • Kā nokonfigurēt moduli?
  • Kā pieteikties e-Kvīts funkcionalitātei?
Pieteikties e-Kvīts pakalpojumam var aizpidot pieteikumu.


SmartMedical funkcionalitāte

informācijas sistēma ārstiem un ārstu praksēm, ambulatorām iestādēm, zobārstniecībai un slimnīcām

Pacientu pārvalde

pacientu datu pieprasīšana no
NVD un/vai e-Veselības sistēmām


- elektroniska pacienta karte apkopo personas pamatdatus, kontaktinformāciju, informāciju par apdrošināšanas polisi, valsts apdrošināšanas statusu un datiem no NVD vai e-Veselības sistēmas
- sistematizēta pacientu datu bāze centralizētai pārvaldei
- pacienta datu pārbaude pēc personas koda tiešsaistē ar NVD (stingra identifikācija) un e-Veselības sistēmām (pamatinformācija un valsts apdrošināšanas statuss)
- iespēja papildināt vai koriģēt pacienta informāciju pacienta kartē no dažādām sadaļām un formām
- kļūdaini izrakstīto pacienta karšu apvienošana vienā
- ātra un ērta piekļuve visai pacienta ārstēšanas vēsturei, izrakstītām SmartMedical sistēmā veidlapām un norēķiniem pacienta vizītes laikā

e-Nosūtījumi uz E.Gulbja Laboratoriju

datu apmaiņa ar E.Gulbja laboratorijas sistēmu

- laboratorijas nosūtījuma formas elektroniska noformēšana
- nepieciešamo manipulāciju izvēle no E.Gulbja laboratorijas klasifikatora
- nosūtījumu uzskaite un pārvalde, reģistrēšana un anulēšana tiešsaistē, kā arī izdrukas iespējas
- šablonu veidošana ātrākai nosūtījumu noformēšanai
- plānoto izmaksu aprēķins: NVD summa, apdrošināšanas atlīdzības summa un pacienta iemaksa
- automātiska datu apmaiņa

Pacientu pieraksti

- ērti lietojams speciālistu pieņemšanas laiku saraksts ar iespēju vienlaikus redzēt vairāku speciālistu darba grafikus
- pacientu pierakstu kontrole un pārvalde
- īpašas krāsu atzīmes vieglai pierakstu un pacientu ierašanās statusu pārvaldei
- pierakstu konfliktu kontrole
- pacientu pierakstu izdruka
- SMS atgādinājumu sūtīšana pacientiem par viņu pierakstiem
- atskaišu sagatavošana par pacientu apmeklējumiem pēc dienas, nedēļas vai mēneša, viena vai vairākiem speciālistiem
- informācija par pacienta parādiem un neierašanās gadījumiem uz vizītēm uzreiz, veicot jaunu pacienta pierakstu

Veselības apdrošināšanas norēķini

datu apmaiņa tiešsaistē ar 9 veselības apdrošinātājiem Latvijā: SEESAM, BALTA, IF, BTA, ERGO, GJENSIDIGE, COMPENSA, BALTIJAS APDROŠINĀŠANAS NAMS, CARPS INTERNATIONAL

- caurspidīga un saprotama apdrošināšanas norēķinu uzskaite un kontrole
- elektroniska cenrāžu saskaņošana ar izvēlētiem apdrošinātājiem
- iespēja klientiem izmantot apdrošināšanas polisi norēķiniem par sniegtajiem pakalpojumiem
- norēķini un darījumu apstrāde tiešsaistē ar vairākiem apdrošinātājiem vienuviet
- apdrošināšanas polises un tas īpašnieka datu parbaude, cenu salīdzinājums, seguma summas un klienta piemaksas aprēķins saskaņā ar polises noteikumiem un ierobežojumiem vienā brīdī, kas ir īsāks par 45 sekundēm
- elektroniskā rēķinu noformēšana un atkaites
- iespēja pieslēgt karšu lasītājus, lai neievadītu apdrošināšanas polises numuru manuāli

Komunikācija ar pacientiem

vienota darba vide, viegli un ērti rīki efektīvai komunikācijai un pastāvīga kontakta uzturēšanai ar pacientiem:

- manuāli vai automātiski sagatavotu īsziņu (SMS) atgādinājumu izsūtīšana pacientiem no pašas programmas par vizīti pie speciālista, pierakstiem vai plānotām vakcinācijām
- īsziņas teksta garuma kontrole - vārdu uzskaite
- atgādinājuma paziņojumi reģistratūras darbiniekam vai ārsta palīgam par plānoto zvanu pacientam
- iespēja nosūtīt īsziņu konkrētam pacientam vai veikt īsziņu izsūtīšanu dažādām pacientu grupām
- īsziņu un e-pastu bilances kontrole, izsūtīšanas statistika un atskaite

Obligātās Veselības Pārbaudes, Komisijas

sadaļa nodrošina iestādi ar iespējām
- uzskaitīt informāciju par pacientiem, kam tiek veiktas obligātās veselības pārbaudes vai komisijas pārbaudes
- uzskaitīt līgumus ar organizācijām, kuru darbiniekiem tiks veiktas veselības pārbaudes
- noformēt apskates lapas un saņemt vairāku ārstu atzinumus

Dienas stacionārs

- pacienta elektroniskas medicīniskās kartes aizpildīšana un drukāšana
- ārstēšanas procesa, sniegto pakalpojumu un manipulāciju kontrole
- elektroniskā rēķina izrakstīšana saskaņā ar veiktām manipulācijām, norādot pakalpojumu apmaksas veidu
- norēķinu kontrole SmartMedical sistēmā
- iespēja noformēt APANS talonu no stacionāra kartes un veikt atzīmi par aprēķinātiem NVD sistēmā taloniem

Stacionārs - Slimnīca

datu apmaiņa ar NVD (Nacionālo veselības Dienesta) sistēmu tiešsaistē SPANS talonu noformēšanai un nosūtīšanai

- pacienta kustības reģistrācija katrā no slimnīcas nodaļām pieņemšanas, ārstēšanas vai izrakstīšanas procesā
- iespēja fiksēt pacienta kustību laiku, uzskaitīt veiktus pakalpojumus, t.sk. izmeklējumus, procedūras, operācijas, atzīmēt ārstu – izpildītāju un ārsta palīgu, reģistrēt pacienta nosūtīšanu uz citām medicīnas iestādēm
- dokumentu elektroniskā noformēšana: līgums ar pacientu, medicīniskā stacionāra karte, no stacionāra izrakstītā (mirušā) pacienta karte (veidlapa Nr. 066/u)
- diagnožu izmaiņu reģistrācija
- rēķinu izrakstīšana un to apmaksas kontrole maksas pakalpojumiem
- SPANS talonu noformēšana un nosūtīšana uz NVD sistēmu
- pacienta veselības apdrošināšanas polišu apstrāde tiešsaistē ar apdrošinātājiem
- slimnīcas atskaites pēc dažādiem kritērijiem: ārsti, pakalpojumi, pacienti

Medicīniskās veidlapas, formas

datu apmaiņa ar e-Veselības sistēmu
e-Darbnespējas lapām un e-Receptēm


elektronisko veidlapu noformēšana, izdruka un uzskaite:
- pacienta ambulatorā karte un tas kustība
- pacienta apskates forma
- pacienta ārstēšanas un apmeklējumu vēsture
- e-Receptes
- e-Darbnespējas lapas
- izraksti un izziņas
- potēšanas žurnāls
- e-Nosūtījumi uz E. Gulbja Laboratoriju
- zobārstniecības apskates forma
- duplekssonogrāfijas apskates forma
- fizioterapeita apskates forma
- dermatoloģiskā apskates forma
- ginekologa apskates forma
- oftalmologa apskates forma u.c.

Laboratorijas izmeklējumu rezultāti

pacientu analīžu rezultātu saņemšana tiešsaistē ar Centrālās laboratorijas un E.Gulbja laboratorijas sistēmām

- ārstam - nosūtītājam SmartMedical sistēmā automātiski tiek ielādēts saraksts ar pacientu analīžu rezultātiem
- ir iespēja pieprasīt konkrēta pacienta analīžu rezultātus, pat ja neesat ārsts - nosūtītājs
- rezultāti ir pieejami viegli pārskatāmā un ērti lietojamā PDF faila formātā

e-Pieraksti portālā Piearsta.lv

e-Pierakstu pārvalde un informācijas publicēšana pacientu portālā www.piearsta.lv - alternatīva ierastiem pierakstiem, kas nodrošina pacientus ar iespēju pierakstīties pie ārsta jebkurā laikā diennaktī

- iestādes vai prakses informācijas izvietošana Piearsta.lv iestāžu katalogā
- ārsta vizītkartes un pieņemšanas laiku publicēšana un pārvalde Piearsta.lv ārstu katalogā
- ārstu pieņemšanas laiku pārvalde un kontrole vienuviet daudzfiliāļu iestādēm
- e-Pierakstu laika ierobežojumu noteikšana un kontrole
- e-Pieraksta apstiprināšanas veida noteikšana
- sniegtā pakalpojuma pieņemšanas laiku izvietošana atkarībā no maksāšanas veida

Norēķini

datu apmaiņa ar NVD (Nacionālo veselības Dienesta) sistēmu tiešsaistē APANS talonu noformēšanai un nosūtīšanai

- elektronisko rēķinu noformēšana
- caurspidīga un saprotama apmaksas procesu uzskaite un kontrole neatkarīgi no pakalpojuma tipa (valsts vai maksas) un tā apmaksas veida (pacienta iemaksa skaidrā naudā vai ar bankas karti)
- ātrākā un efektīvākā darījumu apstrāde ar NVD par sniegtajiem valsts apmaksātiem pakalpojumiem, pateicoties datu apmaiņai tiešsaistē
- APANS talonu noformēšana un uzskaite, nosūtīšana uz NVD sistēmu un atbilžu saņemšana no NVD sistēmas par apmaksātām summām
- pacienta konts pacienta priekšapamksas, kredīta, dāvanu kartes, kompensācijas vai bonusu izlietojuma uzskaitei un kontrolei
- kases sistēmas pieslēgšana automatizētai darījumu apstrādei SmartMedical sistēmā
- kases norēķinu pārvalde
- atskaites X (naudas plūsmas uzskaitei) un Z (naudas plūsmas uzskaitei pa dienu)

Zobārstniecībai

datu apmaiņa ar NVD (Nacionālo veselības Dienesta) sistēmu tiešsaistē ZPANS talonu noformēšanai un nosūtīšanai

sadaļa izstrādāta zobārstniecības iestādēm un zobārstu praksēm, iekļauj
- elektronisko pacienta karti
- zobārsta apskates formu
- ārstēšanas plānu un tā kontroli
- savienots ar norēķinu moduli, kas nodrošina rēķinu izrakstīšanu
- savienojums ar veselības apdrošināšanas moduli nodrošina veselības apdrošināšanas polišu apstrādi tiešsaistē
- ZPANS talonu noformēšana un nosūtīšana uz NVD sistēmu
- stomatoloģijas produktu uzskaite un produkta informācijas pievienošana rēķinam

Zāļu drošuma verifikācijai

datu apmaiņa ar Latvijas Zāļu Verifikācijas sistēmu tiešsaistē
- iespēja izmantot 2D skeneri vai arī WEB kameru DATAMATRIX koda lasīšanai

- iespēja reģistrēt darbības veiktas ar vienu medikamenta iepakojumu vai vairākiem iepakojumiem vienlaicīgi
- medikamentu iepakojuma statusa pārbaude
- medikamenta iepakojuma izsniegšanas reģistrācija vai tās atcelšana
- medikamenta iepakojuma norakstīšana
- atzīmes "Paraugs" piešķiršana medikamenta iepakojumam vai šādas atzīmes noņemšana
- Eiropas medikamentu repozitorijs informācijas saņemšanai par medikamentu vai produktu
- visu veikto darbību uzskaite sadalījumā pa periodu, iepakojuma parametriem, pieslēgumiem, filiālēm, lietotājiem, darbībām

Atskaites

pieslēdzot un izmantojot SmartMedical norēķinu un pierakstu sadaļas:
- atskaišu sagatavošana: finanšu, apdrošināšanas, pacientu, pierakstu, potēšanas, recepšu, NVD talonu
- atskaišu filtrēšana pēc vairākiem kritērijiem - datums, speciālists, pakalpojums, pacients, apdrošināšanas kompānija, diagnoze, NVD manipulācijas utt.

Informācijas iekšējā apmaiņas sistēma

šīs modulis ir aktuāls veselības aprūpes iestādēm, poliklīnikām un slimnīcām, ar lielu lietotāju skaitu un pat vairākām filiālēm:
- iekšējo paziņojumu izsūtīšana SmartMedical sistēmas lietotājiem iestādes ietvaros
- svarīgu failu, dokumentu drošā pārsūtīšana kolēģiem
- paziņojumi par izmaiņām pakalpojumu cenās, darba laikos utt.