Pārdošanas nodaļa: info@smartmedical.eu 67 615 159 Klientu atbalsta dienests: support@smartmedical.eu 27 880 015
14.08.2018

Laboratorisko izmeklējumu e-nosūtījumi tiešsaistē ar E. Gulbja Laboratoriju

Photo

SmartMedical sistēma nodrošina ārstus ar jaunu iespēju - elektroniski noformēt laboratorisko izmeklējumu nosūtījumus SmartMedical sistēmā un tiešsaistē reģistrēt tos E.Gulbja Laboratorijas sistēmā. Ātrākai nosūtījumu noformēšanai funkcionalitāte ir nodrošināta ar iespēju saglabāt šablonus. Tas atvieglo atkārtotas informācijas ievadīšanu un saīsina nosūtījuma formas aizpildīšanas laiku. 

Pēc pacienta analīžu rezultātu saņemšanas primārām elektroniskām nosūtījumam elektroniski var pievienot arī papildus analīžu pasūtījumu, kamēr pacienta nodotās asinis glabājas laboratorijā. Tas ļauj ārstiem ātri novērtēt pamatrādītāju dinamiku pacienta organismā, noteikt vai ātri koriģēt ārstēšanas kursu pacientam. Iepriekšējais izmeklējumu izmaksu aprēķins nosūtījuma formā uzreiz sniedz informāciju par iespējamo pacienta iemaksas summu gadījumā, ja pacientam ir apdrošināšanas polise, kas pilnīgi vai daļēji sedz nozīmētas analīzes, kā arī ļauj pārliecināties vai nozīmēti izmeklējumi ir apmaksāti no valsts. Izmeklējumu rezultātus ārsts - nosūtītājs saņem arī elektroniski SmartMedical sistēmā.

Ja Jūs vēlaties pieslēgt šo pakalpojumu Jūsu SmartMedical sistēmai, Jums jābūt parakstītam:
- pielikumam ar Blue Bridge Technologies SIA pie esošā SmartMedical līguma par programmatūras nomu un pakalpojumu saņemšanu;
- līgumam ar E. Gulbja laboratoriju.

SmartMedical līguma pielikuma saņemšanai, lūdzam nosūtīt mums rakstisku pieteikumu uz e-pastu info@smartmedical.eu, norādot:
- Jūsu iestādes/prakses nosaukumu, iestādes kodu,
- ārstu sarakstu, kam ir tiesības Jūsu iestādes vai prakses ietvaros redzēt pacienta datus, norādot ārstu vārdus, uzvārdus, personas kodus, ID numurus.SmartMedical funkcionalitāte

informācijas sistēma ārstiem un ārstu praksēm, ambulatorām iestādēm, zobārstniecībai un slimnīcām

Pacientu pārvalde

pacientu datu pieprasīšana no
NVD un/vai e-Veselības sistēmām


- elektroniska pacienta karte apkopo personas pamatdatus, kontaktinformāciju, informāciju par apdrošināšanas polisi, valsts apdrošināšanas statusu un datiem no NVD vai e-Veselības sistēmas
- sistematizēta pacientu datu bāze centralizētai pārvaldei
- pacienta datu pārbaude pēc personas koda tiešsaistē ar NVD (stingra identifikācija) un e-Veselības sistēmām (pamatinformācija un valsts apdrošināšanas statuss)
- iespēja papildināt vai koriģēt pacienta informāciju pacienta kartē no dažādām sadaļām un formām
- kļūdaini izrakstīto pacienta karšu apvienošana vienā
- ātra un ērta piekļuve visai pacienta ārstēšanas vēsturei, izrakstītām SmartMedical sistēmā veidlapām un norēķiniem pacienta vizītes laikā

e-Nosūtījumi uz E.Gulbja Laboratoriju

datu apmaiņa ar E.Gulbja laboratorijas sistēmu

- laboratorijas nosūtījuma formas elektroniska noformēšana
- nepieciešamo manipulāciju izvēle no E.Gulbja laboratorijas klasifikatora
- nosūtījumu uzskaite un pārvalde, reģistrēšana un anulēšana tiešsaistē, kā arī izdrukas iespējas
- šablonu veidošana ātrākai nosūtījumu noformēšanai
- plānoto izmaksu aprēķins: NVD summa, apdrošināšanas atlīdzības summa un pacienta iemaksa
- automātiska datu apmaiņa

Pacientu pieraksti

- ērti lietojams speciālistu pieņemšanas laiku saraksts ar iespēju vienlaikus redzēt vairāku speciālistu darba grafikus
- pacientu pierakstu kontrole un pārvalde
- īpašas krāsu atzīmes vieglai pierakstu un pacientu ierašanās statusu pārvaldei
- pierakstu konfliktu kontrole
- pacientu pierakstu izdruka
- SMS atgādinājumu sūtīšana pacientiem par viņu pierakstiem
- atskaišu sagatavošana par pacientu apmeklējumiem pēc dienas, nedēļas vai mēneša, viena vai vairākiem speciālistiem
- informācija par pacienta parādiem un neierašanās gadījumiem uz vizītēm uzreiz, veicot jaunu pacienta pierakstu

Veselības apdrošināšanas norēķini

datu apmaiņa tiešsaistē ar 9 veselības apdrošinātājiem Latvijā: SEESAM, BALTA, IF, BTA, ERGO, GJENSIDIGE, COMPENSA, BALTIJAS APDROŠINĀŠANAS NAMS, CARPS INTERNATIONAL

- caurspidīga un saprotama apdrošināšanas norēķinu uzskaite un kontrole
- elektroniska cenrāžu saskaņošana ar izvēlētiem apdrošinātājiem
- iespēja klientiem izmantot apdrošināšanas polisi norēķiniem par sniegtajiem pakalpojumiem
- norēķini un darījumu apstrāde tiešsaistē ar vairākiem apdrošinātājiem vienuviet
- apdrošināšanas polises un tas īpašnieka datu parbaude, cenu salīdzinājums, seguma summas un klienta piemaksas aprēķins saskaņā ar polises noteikumiem un ierobežojumiem vienā brīdī, kas ir īsāks par 45 sekundēm
- elektroniskā rēķinu noformēšana un atkaites
- iespēja pieslēgt karšu lasītājus, lai neievadītu apdrošināšanas polises numuru manuāli

Komunikācija ar pacientiem

vienota darba vide, viegli un ērti rīki efektīvai komunikācijai un pastāvīga kontakta uzturēšanai ar pacientiem:

- manuāli vai automātiski sagatavotu īsziņu (SMS) atgādinājumu izsūtīšana pacientiem no pašas programmas par vizīti pie speciālista, pierakstiem vai plānotām vakcinācijām
- īsziņas teksta garuma kontrole - vārdu uzskaite
- atgādinājuma paziņojumi reģistratūras darbiniekam vai ārsta palīgam par plānoto zvanu pacientam
- iespēja nosūtīt īsziņu konkrētam pacientam vai veikt īsziņu izsūtīšanu dažādām pacientu grupām
- īsziņu un e-pastu bilances kontrole, izsūtīšanas statistika un atskaite

Obligātās Veselības Pārbaudes, Komisijas

sadaļa nodrošina iestādi ar iespējām
- uzskaitīt informāciju par pacientiem, kam tiek veiktas obligātās veselības pārbaudes vai komisijas pārbaudes
- uzskaitīt līgumus ar organizācijām, kuru darbiniekiem tiks veiktas veselības pārbaudes
- noformēt apskates lapas un saņemt vairāku ārstu atzinumus

Dienas stacionārs

- pacienta elektroniskas medicīniskās kartes aizpildīšana un drukāšana
- ārstēšanas procesa, sniegto pakalpojumu un manipulāciju kontrole
- elektroniskā rēķina izrakstīšana saskaņā ar veiktām manipulācijām, norādot pakalpojumu apmaksas veidu
- norēķinu kontrole SmartMedical sistēmā
- iespēja noformēt APANS talonu no stacionāra kartes un veikt atzīmi par aprēķinātiem NVD sistēmā taloniem

Stacionārs - Slimnīca

datu apmaiņa ar NVD (Nacionālo veselības Dienesta) sistēmu tiešsaistē SPANS talonu noformēšanai un nosūtīšanai

- pacienta kustības reģistrācija katrā no slimnīcas nodaļām pieņemšanas, ārstēšanas vai izrakstīšanas procesā
- iespēja fiksēt pacienta kustību laiku, uzskaitīt veiktus pakalpojumus, t.sk. izmeklējumus, procedūras, operācijas, atzīmēt ārstu – izpildītāju un ārsta palīgu, reģistrēt pacienta nosūtīšanu uz citām medicīnas iestādēm
- dokumentu elektroniskā noformēšana: līgums ar pacientu, medicīniskā stacionāra karte, no stacionāra izrakstītā (mirušā) pacienta karte (veidlapa Nr. 066/u)
- diagnožu izmaiņu reģistrācija
- rēķinu izrakstīšana un to apmaksas kontrole maksas pakalpojumiem
- SPANS talonu noformēšana un nosūtīšana uz NVD sistēmu
- pacienta veselības apdrošināšanas polišu apstrāde tiešsaistē ar apdrošinātājiem
- slimnīcas atskaites pēc dažādiem kritērijiem: ārsti, pakalpojumi, pacienti

Medicīniskās veidlapas, formas

datu apmaiņa ar e-Veselības sistēmu
e-Darbnespējas lapām un e-Receptēm


elektronisko veidlapu noformēšana, izdruka un uzskaite:
- pacienta ambulatorā karte un tas kustība
- pacienta apskates forma
- pacienta ārstēšanas un apmeklējumu vēsture
- e-Receptes
- e-Darbnespējas lapas
- izraksti un izziņas
- potēšanas žurnāls
- e-Nosūtījumi uz E. Gulbja Laboratoriju
- zobārstniecības apskates forma
- duplekssonogrāfijas apskates forma
- fizioterapeita apskates forma
- dermatoloģiskā apskates forma
- ginekologa apskates forma
- oftalmologa apskates forma u.c.

Laboratorijas izmeklējumu rezultāti

pacientu analīžu rezultātu saņemšana tiešsaistē ar Centrālās laboratorijas un E.Gulbja laboratorijas sistēmām

- ārstam - nosūtītājam SmartMedical sistēmā automātiski tiek ielādēts saraksts ar pacientu analīžu rezultātiem
- ir iespēja pieprasīt konkrēta pacienta analīžu rezultātus, pat ja neesat ārsts - nosūtītājs
- rezultāti ir pieejami viegli pārskatāmā un ērti lietojamā PDF faila formātā

e-Pieraksti portālā Piearsta.lv

e-Pierakstu pārvalde un informācijas publicēšana pacientu portālā www.piearsta.lv - alternatīva ierastiem pierakstiem, kas nodrošina pacientus ar iespēju pierakstīties pie ārsta jebkurā laikā diennaktī

- iestādes vai prakses informācijas izvietošana Piearsta.lv iestāžu katalogā
- ārsta vizītkartes un pieņemšanas laiku publicēšana un pārvalde Piearsta.lv ārstu katalogā
- ārstu pieņemšanas laiku pārvalde un kontrole vienuviet daudzfiliāļu iestādēm
- e-Pierakstu laika ierobežojumu noteikšana un kontrole
- e-Pieraksta apstiprināšanas veida noteikšana
- sniegtā pakalpojuma pieņemšanas laiku izvietošana atkarībā no maksāšanas veida

Norēķini

datu apmaiņa ar NVD (Nacionālo veselības Dienesta) sistēmu tiešsaistē APANS talonu noformēšanai un nosūtīšanai

- elektronisko rēķinu noformēšana
- caurspidīga un saprotama apmaksas procesu uzskaite un kontrole neatkarīgi no pakalpojuma tipa (valsts vai maksas) un tā apmaksas veida (pacienta iemaksa skaidrā naudā vai ar bankas karti)
- ātrākā un efektīvākā darījumu apstrāde ar NVD par sniegtajiem valsts apmaksātiem pakalpojumiem, pateicoties datu apmaiņai tiešsaistē
- APANS talonu noformēšana un uzskaite, nosūtīšana uz NVD sistēmu un atbilžu saņemšana no NVD sistēmas par apmaksātām summām
- pacienta konts pacienta priekšapamksas, kredīta, dāvanu kartes, kompensācijas vai bonusu izlietojuma uzskaitei un kontrolei
- kases sistēmas pieslēgšana automatizētai darījumu apstrādei SmartMedical sistēmā
- kases norēķinu pārvalde
- atskaites X (naudas plūsmas uzskaitei) un Z (naudas plūsmas uzskaitei pa dienu)

Zobārstniecībai

datu apmaiņa ar NVD (Nacionālo veselības Dienesta) sistēmu tiešsaistē ZPANS talonu noformēšanai un nosūtīšanai

sadaļa izstrādāta zobārstniecības iestādēm un zobārstu praksēm, iekļauj
- elektronisko pacienta karti
- zobārsta apskates formu
- ārstēšanas plānu un tā kontroli
- savienots ar norēķinu moduli, kas nodrošina rēķinu izrakstīšanu
- savienojums ar veselības apdrošināšanas moduli nodrošina veselības apdrošināšanas polišu apstrādi tiešsaistē
- ZPANS talonu noformēšana un nosūtīšana uz NVD sistēmu
- stomatoloģijas produktu uzskaite un produkta informācijas pievienošana rēķinam

Zāļu drošuma verifikācijai

datu apmaiņa ar Latvijas Zāļu Verifikācijas sistēmu tiešsaistē
- iespēja izmantot 2D skeneri vai arī WEB kameru DATAMATRIX koda lasīšanai

- iespēja reģistrēt darbības veiktas ar vienu medikamenta iepakojumu vai vairākiem iepakojumiem vienlaicīgi
- medikamentu iepakojuma statusa pārbaude
- medikamenta iepakojuma izsniegšanas reģistrācija vai tās atcelšana
- medikamenta iepakojuma norakstīšana
- atzīmes "Paraugs" piešķiršana medikamenta iepakojumam vai šādas atzīmes noņemšana
- Eiropas medikamentu repozitorijs informācijas saņemšanai par medikamentu vai produktu
- visu veikto darbību uzskaite sadalījumā pa periodu, iepakojuma parametriem, pieslēgumiem, filiālēm, lietotājiem, darbībām

Atskaites

pieslēdzot un izmantojot SmartMedical norēķinu un pierakstu sadaļas:
- atskaišu sagatavošana: finanšu, apdrošināšanas, pacientu, pierakstu, potēšanas, recepšu, NVD talonu
- atskaišu filtrēšana pēc vairākiem kritērijiem - datums, speciālists, pakalpojums, pacients, apdrošināšanas kompānija, diagnoze, NVD manipulācijas utt.

Informācijas iekšējā apmaiņas sistēma

šīs modulis ir aktuāls veselības aprūpes iestādēm, poliklīnikām un slimnīcām, ar lielu lietotāju skaitu un pat vairākām filiālēm:
- iekšējo paziņojumu izsūtīšana SmartMedical sistēmas lietotājiem iestādes ietvaros
- svarīgu failu, dokumentu drošā pārsūtīšana kolēģiem
- paziņojumi par izmaiņām pakalpojumu cenās, darba laikos utt.